Redaktor naczelny
dr hab. Mariusz Zieliński
m.zielinski @ po. opole.pl

 

Sekretarz
dr Agnieszka Janeta
a.janeta @ po.opole.pl

Redaktorzy statystyczni
dr  inż. Łukasz Mach
dr inż. Katarzyna Widera
dr inż. Mirosława Szewczyk

Redaktorzy językowi
dr Jolanta Maj

Korekta językowa i skład
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

Projekt okładki
Krzysztof Kasza


Adres redakcji
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
ul. Luboszycka 7
Opole 45-036
Pocztę prosimy adresować z dopiskiem „Redakcja: Przegląd Nauk Stosowanych”